Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS SPILL 9.4. (to spill)

Lagturneringen ALT INTERNATIONAL pågår på BBO denne uken. Åtte inviterte, internasjonale lag deltar.

Etter to dagers spilling leder et polsk-nederlandsk lag (BLASS), mens laget med norsk innslag (Hoftaniska, Charlsen og Malinowski) ligger på 2.plass. Etter grunnspillet blir det semifinaler og finale.

Vi tar med et par spill fra gårsdagens spilling.

Vest ved det ene bordet var vest i 4 hjerter og fikk spar 8 i utspill fra nord. Nord hadde meldt ruter, og syd meldt spar.

Syd vant med spar ess og fortsatte fargen. Nord fulgte med syveren.

Med hvilken sparhonnør vinner du stikket, og hva blir fortsettelsen?

Spillefører stakk med spar konge i andre stikk og spilte hjerter til nieren fra nord, damen og esset. Derfra kom spar som nord trumfet med hjerter 10. Nord spilte deretter liten kløver. Jeg kan røpe at kontrakten nå står om hjertersitsen tippes.

Siden nord har fulgt med nieren og trumfet med tieren er det en mulig finesse hos vest med K-8, hvis syd har igjen J-x og nord er fri for trumf. Hvis det er riktig å ta den finessen satt syd med tre hjerter, A-J-x, og nord 10-9 dobbel fra start.

Alternativet er å spille hjerter konge som er riktig om nord startet med tre trumf, for siden han har trumfet en gang sitter i så fall de gjenværende trumfene 1-1.

Hva ville du gjort?

Spillefører stakk kløverskiftet med kongen og la ned hjerter konge. Slik satt det:

Dermed tapte spillefører tre (!) trumfstikk: ett til esset, en stjeling hos nord og til trumfknekten som sammen med spar ess ga en bet.

Var det feil spilt?

Slik han spilte ble det et ekkelt valg. Noen vil si spillefører burde tippet riktig, og de argumentere kanskje med såkalt «restricted choice»-teori. Idet nord trumfet sparen brukte han tieren. Hvis han hadde hatt J-10-9 fra start (hadde fulgt med nieren allerede), kunne han valgt å trumfe med knekten og beholdt tieren. Med 10-9 dobbel fra start hadde ikke nord noe valg i det han trumfet, han måtte trumfe med sin siste trumf, tieren - restricted choice.

Å tenke slik gir imidlertid ingen garanti, det er og blir et valg.

Det var imidlertid en annen måte å vinne kontrakten på, og den spilleføringen tror jeg er best. Hvis spillefører vinner i andre stikk hos øst og spiller liten trumf mot kongen kan det ikke gå galt med den aktuelle sitsen. Om syd hopper opp med trumfesset for å gi makkeren stjeling blir det kun to trumfstikk til N/S. Og legger syd liten trumf vinner kongen stikket, så nok en trumf. Dermed får ikke nord noen stjeling, og forsvaret vinner kun to trumfstikk og for spar ess.

Den spilleføringen går også bra om nord har trumfesset, hvis fargen sitter 3-2. Om nord har tre hjerter og syd esset, blir det esset dobbel hos syd. Liten til kongen fulgt av mer hjerter gjør med slik sits at de kun kan få for mer enn esset og en stjeling.

Ved det andre bordet spilte øst 4 hjerter. Kløver 10 kom ut. Spillefører hadde ingen store problemer og tapte kun to trumfstikk og til spar ess.

Som fortalt i går fikk polakken Kalita til et nydelig motspill mot 1 grand doblet. Her skal du få se samme mann få til en fin spilleføring i en av gårsdagens kamper.

Nord kunne i andre melderunde hoppe til 3 kløver over 1 grand fordi parets åpning med 1 i farge er begrenset til 16 poeng. Dette er derfor maksimum for dem. Nord har dog bare 13 HP, men fargene er så gode (stikk!) at hånden er klart mer verd. Syd hadde en bra hånd for 1NT-svaret og fine stoppere i rødfargene, og foreslo 3 grand.

Det er en knallhard utgang, dog med sjanser. Hjerter 8 kom ut til syds knekt. Kalita gikk på sparfargen, og vest stakk andre gang før han skiftet til ruter dame. Spillefører hadde nå åtte sikre (4-1-1-2=8). Kalita stakk med ruter ess og tok sine toppstikk. Etter det så det slik ut:

Nå ble det spilt kløver for nord, og fra syd forsvant ruter 9. Vest vant med kløver knekt og kunne ta ett stikk i ruter, men så måtte han spille hjerter som ga syd for hjerter konge, det niende stikket.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.